Mixed Doubles Quarterfinal of Badminton at 19th Asian Games

2023-10-05 16:23:11 source: Xinhua


Zheng Siwei (L)/Huang Yaqiong of China compete during the Mixed Doubles Quarterfinal of Badminton between Zheng Siwei/Huang Yaqiong of China and Chen Tang Jie/Toh Ee Wei of Malaysia at the 19th Asian Games in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Oct. 5, 2023. (Xinhua/Ren Zhenglai)


Chen Tang Jie (L)/Toh Ee Wei of Malaysia compete during the Mixed Doubles Quarterfinal of Badminton between Zheng Siwei/Huang Yaqiong of China and Chen Tang Jie/Toh Ee Wei of Malaysia at the 19th Asian Games in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Oct. 5, 2023. (Xinhua/Ren Zhenglai)


Zheng Siwei (R)/Huang Yaqiong of China compete during the Mixed Doubles Quarterfinal of Badminton between Zheng Siwei/Huang Yaqiong of China and Chen Tang Jie/Toh Ee Wei of Malaysia at the 19th Asian Games in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Oct. 5, 2023. (Xinhua/Ren Zhenglai)


Zheng Siwei (R)/Huang Yaqiong of China react during the Mixed Doubles Quarterfinal of Badminton between Zheng Siwei/Huang Yaqiong of China and Chen Tang Jie/Toh Ee Wei of Malaysia at the 19th Asian Games in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Oct. 5, 2023. (Xinhua/Ren Zhenglai)


Zheng Siwei of China celebrates after the Mixed Doubles Quarterfinal of Badminton between Zheng Siwei/Huang Yaqiong of China and Chen Tang Jie/Toh Ee Wei of Malaysia at the 19th Asian Games in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Oct. 5, 2023. (Xinhua/Ren Zhenglai)


Chen Tang Jie (L)/Toh Ee Wei of Malaysia compete during the Mixed Doubles Quarterfinal of Badminton between Zheng Siwei/Huang Yaqiong of China and Chen Tang Jie/Toh Ee Wei of Malaysia at the 19th Asian Games in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Oct. 5, 2023.


Source: Xinhua

Editor: Tan Qikuan


read more

26307156 Mixed Doubles Quarterfinal of Badminton at 19th Asian Games public html

Zheng Siwei (L)/Huang Yaqiong of China compete during the Mixed Doubles Quarterfinal of Badminton between Zheng Siwei/Huang Yaqiong of China and Chen Tang Jie/Toh Ee Wei of Malaysia at the 19th Asian Games in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Oct. 5, 2023. (Xinhua/Ren Zhenglai)


Chen Tang Jie (L)/Toh Ee Wei of Malaysia compete during the Mixed Doubles Quarterfinal of Badminton between Zheng Siwei/Huang Yaqiong of China and Chen Tang Jie/Toh Ee Wei of Malaysia at the 19th Asian Games in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Oct. 5, 2023. (Xinhua/Ren Zhenglai)


Zheng Siwei (R)/Huang Yaqiong of China compete during the Mixed Doubles Quarterfinal of Badminton between Zheng Siwei/Huang Yaqiong of China and Chen Tang Jie/Toh Ee Wei of Malaysia at the 19th Asian Games in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Oct. 5, 2023. (Xinhua/Ren Zhenglai)


Zheng Siwei (R)/Huang Yaqiong of China react during the Mixed Doubles Quarterfinal of Badminton between Zheng Siwei/Huang Yaqiong of China and Chen Tang Jie/Toh Ee Wei of Malaysia at the 19th Asian Games in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Oct. 5, 2023. (Xinhua/Ren Zhenglai)


Zheng Siwei of China celebrates after the Mixed Doubles Quarterfinal of Badminton between Zheng Siwei/Huang Yaqiong of China and Chen Tang Jie/Toh Ee Wei of Malaysia at the 19th Asian Games in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Oct. 5, 2023. (Xinhua/Ren Zhenglai)


Chen Tang Jie (L)/Toh Ee Wei of Malaysia compete during the Mixed Doubles Quarterfinal of Badminton between Zheng Siwei/Huang Yaqiong of China and Chen Tang Jie/Toh Ee Wei of Malaysia at the 19th Asian Games in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Oct. 5, 2023.


Source: Xinhua

Editor: Tan Qikuan


]]>