Folk water sports held in Wuzhen Water Town

2019-04-08 10:14:59 source: In Zhejiang; Editor: Yongliu HE


56595388_2272584789500897_7183773105427316736_o.jpg


Rowing the speedy boat, a type of folk water sports in Jiaxing City, was held in Wuzhen Ancient Water Town, April 5, 2019.  (Photo/VCG)


read more

9854895 Folk water sports held in Wuzhen Water Town public html

56595388_2272584789500897_7183773105427316736_o.jpg


Rowing the speedy boat, a type of folk water sports in Jiaxing City, was held in Wuzhen Ancient Water Town, April 5, 2019.  (Photo/VCG)


]]>
water;sports;boat;folk;culture;Wuzhen;Zhejiang